Autoservice Marini es.automarini.ro

Autoservice Marini - Economie sociala

Investeste în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritara 6 " Promovarea intruziunii sociale
Domeniul major de interventie 6.1 " Dezvoltarea economiei sociale "

Titlul proiectului:  Perspectiva Globala, Actiune Locala - Economie sociala
Contract   POSDRU/173/6.1/S/148976

Parteneri:
Tipul proiectului:   National
Perioada de implementare:   05.01.2015 - 31.12.2015
Regiunile de implementare:   Nord-Est, Bucuresti-Ilfov si Sud-Est

 

Obiectivul general   al proiectului

Obiectivul general   al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unor noi structuri de economie socială la nivelul a trei dintre regiunile României (Nord-Est, București – Ilfov, Sud-Est), în scopul facilitării accesului pe piața muncii a persoanelor excluse și expuse riscului de excluziune socială și a promovării unei societăți incluzive.
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 și se înscrie pe axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”.

 

Obiectivele specifice

  • infiintarea si dezvoltarea unei retele de economie sociala in regiunile de dezvoltare Nord-Est, Bucuresti-llfov si Sud-Est;
  • promovarea economiei sociale ca instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca Ia nivel regional si local;
  • dezvoltarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile prin dezvoltarea unor programe specifice de formare si consiliere;
  • consolidarea structurilor de economie sociala si interconectarea acestora la nivel organizational si functional.